Ján Vicen - vydavateľstvo
Tu môže byť slogan alebo podtitul

Fotogaléria

 1. foto - pohľadnica - vodopádu - turistická zaujímavosť

2. Pohľadnica objektu - ubytovanie a stravovanie

3.Turistická mapa okolia objektu

4. Reklamná pečiatka - obdĺžniková

5. Pohľadnica  reštaurácie

6. Západ slnka - romantický večer, 

7. Suvenír - "TURISTICKÝ  ZÁZNAMNÍK " lokality